Zero Emission | Ecomobiel 2021: het gaat om kruisbestuiving

Vier beurzen die in eerste instantie weinig op elkaar lijken maar toch alles met elkaar gemeen hebben: Zero Emission | Ecomobiel, Vakbeurs Energie, Industrial Heat & Power en PREFAB.Het is bij elkaar op 12, 13 en 14 oktober te bezoeken. Rode draad: verduurzaming. Van mobiliteit tot en met de gebouwde omgeving aan toe. Want om de ‘kruisbestuiving’ gaat het tegenwoordig, benadrukken de eigenaren van Ecomobiel Fedde van der Woude en Wendy van de Geijn. “Er is zoveel van elkaar te leren, maar dan moet je elkaar wel eerst ontmoeten.”

Sinds zij de beurs organiseren is er veel veranderd. Drijvende kracht achter Ecomobiel in 2013 was het recent afgesloten energieakkoord. Want dat er een hoop veranderingen aan zouden komen in mobiliteitsland, daar waren de beide directeuren Fedde van der Woude en Wendy van de Geijn van 54events meteen van overtuigd. Maar toen kon je nog opzien baren met het showen van een nieuwe Tesla of Audi E-tron. “Daar konden mensen in proefrijden. Toen was er ook vooral de focus op personenmobiliteit. Op dit moment is iedereen er wel van overtuigd dat elektrische auto’s de toekomst hebben. En proefrijden kan je in tientallen modellen, gewoon aan de autoboulevard. Nu gaat het bij ons om de uitdagingen in de laadinfrastructuur, de wetgeving rondom de Light Electric Vehicles, de zogenaamde LEV’s, de  en de elektrificatie van het goederenvervoer”, aldus Van der Woude.

De geschiedenis van Ecomobiel laat inderdaad mooi de ontwikkeling zien in zowel de energietransitie als de mobiliteitstransitie. Waar bij de eerste edities dus nog vooral de elektrificatie van auto’s centraal stond, is in de aanstaande editie vooral ruimte gemaakt voor de uitdijende laadinfrastructuurmarkt. De auto’s hebben plaatsgemaakt voor bestelauto’s voor met name e-commerce doeleinden en de LEV’s zijn eveneens ruim vertegenwoordigd. Ontwikkelingen niet alleen zichtbaar op de beursvloer, maar ook in de talrijke kennissessies en andere inhoudelijke programmaonderdelen tijdens de drie beursdagen en gedurende het hele jaar tijdens webinars. En er is dus volop aandacht voor de kruisbestuiving… Van de Geijn: “Dat het werkt, zagen we bijvoorbeeld in 2019. Toen presenteerde Volvo haar eerste elektrische zware truck. Compleet en al met bouwkraan. Bezoekers en exposanten van de aanpalende beurs PREFAB, de vakbeurs voor industrieel en modulair bouwen, kwamen langs en de truck bleek voor sommigen perfect te passen bij hun bedrijf.”

Een wereld te winnen
De mobiliteitsmanager de zijn collega van facilitaire zaken meeneemt. Want laadinfrastructuur – en hoe dit op kantoor of thuis bij de werknemers slim in te richten – daar is nog een wereld te winnen. En ook hier is de insteek: van elkaar leren. Zo gaat onder andere Albert Heijn bezoekers deelgenoot maken in hun elektrificatieproces van hun bezorgdienst. De grootgrutter heeft in Zaandam een eigen laadstraat ingericht en er de nodige ervaring mee opgedaan. En Van der Woude wil nog enkele van dergelijke ‘koplopers’ koppelen aan zijn programma dat samen wordt ontwikkeld met ElaadNL, het kennis- en informatiecentrum rondom elektrisch laden. Overigens staat ook de RVO op de beurs, de rijksdienst waar zo’n beetje alle regelingen (subsidies!) met betrekking tot verduurzaming samenkomen.

Zo wordt groengas afgezet tegen elektrisch rijden. Zonne-energie lijkt wat tegen windenergie te hebben. En dan is er natuurlijk de discussie tussen batterij-elektrisch en waterstof-elektrisch…

Van der Woude benadrukt dat anno 2021 nog maar een klein gedeelte van zowel de energie- als mobiliteitstransitie is geregeld. Het is zaak voor alle partijen om de taart nu groter te maken; wie er uiteindelijk een groter stuk krijgt, moet later maar worden uitgemaakt. Hij hekelt dan ook de sterk gepolariseerde discussies waarbij duurzame oplossingen de pijlen op elkaar richten in plaats van op de fossiele industrie. “In dit nog relatief prille stadium van de verduurzamingsgolf zie je nieuwkomers op de markt kritiek uiten op andere nieuwkomers die weer met andere technieken werken. Net als in 2013 op Ecomobiel groengas al werd afgezet tegen het prille elektrisch rijden. Zonne-energie lijkt wat tegen windenergie te hebben. En dan is er natuurlijk de discussie tussen batterij-elektrisch versus waterstof-elektrisch… Denken dat batterij-elektrisch een tussenoplossingen wordt en straks alles waterstof zal worden, is aperte onzin. Denken dat waterstof nooit een rol zal krijgen in mobiliteit, is ook niet geloofwaardig. Het wordt een mix van alle technieken. En laten we ervoor zorgen dat al die technieken samen optrekken om sneller te verduurzamen dan dat we straks een lachende derde hebben: de partijen die verdienen aan diesel en benzine.”

Waterstof
Overigens is het thema waterstof tijdens de beursdagen prominent aanwezig, met seminars op diverse hoofdpodia verspreid over de verschillende beurzen. Op Zero Emission | Ecomobiel wordt daarnaast dagelijks een waterstofworkshop georganiseerd. Ook is er het waterstofpaviljoen, waarop de koplopers binnen dit segment hun expertise claimen. Waterstofspecialist Holthausen, die trucks en bestelwagens ombouwt, zal ook acte de présence geven met de Hyzon vrachtwagen. Van de Geijn kan genieten om zoveel kennis en expertise op de beurs samen te brengen. Maar vooral ook om het publiek erin wegwijs te maken. “Veel bedrijven, organisaties en mensen zelf hebben evenementen gemist. Voor velen was het toch een middel om de verkoopagenda weer vol afspraken te krijgen. Zaken die je met een Zoom-meeting niet zo makkelijk voor elkaar krijgt; dat is toch meer een vorm van koude acquisitie. Er is bij veel bedrijven gewoon een gat gevallen in het verkoopproces. De animo is nu voor de 2021-editie dan ook groot. De beursvloer is overal nagenoeg volledig uitverkocht.”

Kansen en nieuwe oplossingen ontstaan door van elkaar te leren, benadrukt Van der Woude. Niet alleen binnen de sector maar juist ook daarbuiten. Hoe werkt het laden van een elektrische auto op je gebouwmanagementsysteem? En al die zonnepanelen, hoe zet je die goed in om het netwerk niet te overvragen? Kunnen elektrische auto’s daarin een rol vervullen? Van der Woude: “Bedenk dat kantoorgebouwen vanaf 2023 minimaal het energielabel C moeten hebben. Alles speelt daarin een rol, binnen bedrijven is daar nooit één persoon voor verantwoordelijk. Veel partijen zijn erbij betrokken. Maar de uitdaging is bij allen weer hetzelfde. Er zijn veel gezamenlijke lessen te leren, maar dan moet je elkaar dus wel eerst ontmoeten.”