Wettelijke garantie gaat van 6 naar 12 maanden

De nieuwe wet op garantie (EU-richtlijn 2019/771)die op 1 januari 2022 in werking trad, ging ook in Nederland met ingang van 27 april 2022 de zogenoemde ‘wettelijke garantie’ van zes naar twaalf maanden. Dat betekent een aanzienlijk hoger financieel risico voor autodealers. Een garantieverzekering biedt in dergelijke gevallen zekerheid en helpt conflicten met de klant te vermijden. Dealers kunnen met andere woorden de gevolgen opvangen van de nieuwe richtlijn die de consument aanzienlijk beter beschermt.

Door de nieuwe EU-richtlijn staat de autohandel voor grote veranderingen: voortaan wordt de garantietermijn in heel Europa opgetrokken tot minstens twee jaar. Voor tweedehandsproducten blijft de verkoper minstens een jaar aansprakelijk, tenzij dat al dan niet contractueel anders werd overeengekomen. Nog belangrijker voor de autohandel is echter dat de bewijslast voor de dealer van 6 naar 12 maanden gaat. Voortaan zal het autobedrijf dat de auto verkocht, twaalf maanden lang moeten kunnen aantonen dat een gebrek pas na aankoop ontstond, als het wil vermijden dat de reparatiekosten op hem worden afgewenteld. Materiële gebreken wegwerken is niet alleen een financieel risico: vaak veroorzaken claims ook geschillen tussen dealer en klant, wat de tevredenheid noch loyaliteit van de klant ten goede komt en nadelige gevolgen heeft voor de toekomstige handel.