Werknemers betrekken bij vormgeven werkplek

'Vrijwel alle werkgevers betrekken werknemers al bij vormgeven werkplek'

Het demissionaire kabinet besloot dinsdag om het thuiswerkadvies te versoepelen. Volgens werkgeversvereniging AWVN is dit een stap in de goede richting: bedrijven merken namelijk steeds vaker dat thuiswerken niet alleen voordelen, maar ook nadelen heeft. Door het vele thuiswerken, valt de binding met het bedrijf weg.

Het betrekken van medewerkers is essentieel om tot de ideale werkplek na corona te komen. In aanloop naar de terugkeer naar kantoor, zijn een aantal factoren van belang. Denk aan de visie van een organisatie, de werkcultuur en de behoeften van medewerkers. Uit eigen onderzoek blijkt daarom dat het kantoor niet alleen een plek is om gefocust te kunnen werken, maar een cruciale rol speelt in het binden en boeien van medewerkers. Het kantoor krijgt hierdoor steeds meer het karakter van een ontmoetingsplek.

Gelukkig zien we dat veel organisaties het ‘momentum’ aangrijpen om nu na te denken over de ideale werkplek na corona. Ruim 90% van alle Nederlandse organisaties betrekken hun medewerkers bij het vormgeven van de werkomgeving na corona. Op die manier blijft het kantoor een relevante functie vervullen bij de nieuwe manier van werken. Overigens betekent dit niet dat geen werk aan de winkel is: slechts 12% van de Nederlandse organisaties heeft deze post-corona werkomgeving daadwerkelijk gerealiseerd. Onze tip is om niet alleen te kijken naar wat men nodig heeft om te werken, maar ook aandacht te hebben voor vragen en twijfels over de terugkeer naar kantoor.

Eric de Wit
Manager Vastgoed en Huisvesting
HEYDAY Facility Management