Voor gedragsverandering op kantoor meer nodig dan bestickering

Internationaal adviseur Cushman & Wakefield maakt de eerste resultaten bekend van analyses van het gebruik van de testopstelling van 6 Feet Office. Dit corona-proof werkconcept is onderdeel van de ‘Total Workplace Strategy’ van de vastgoedadviseur en is, na de wereldwijde COVID-19 uitbraak, in april van dit jaar opgesteld als ‘Living Lab’ in het hoofdkantoor van het bedrijf op de Zuidas in Amsterdam. Het concept omvat duidelijke bestickering, heldere communicatie, looproutes, extra hygiënemaatregelen en bewegingssensoren. Gebleken is dat de bewegingssensoren een van de belangrijkste maatregelen zijn om inzicht te krijgen in de handhaving van de protocollen. In de testomgeving op het hoofdkantoor van Cushman & Wakefield blijkt dat social distancing in 87% van de gevallen wordt gerespecteerd.

De situaties waarin de norm niet of niet goed werd nageleefd (13%) deden zich met name voor in de omgeving van bureauwerkplekken. De knelpunten die hier ontstonden bleken in de praktijk relatief eenvoudig op te lossen. Eigen verantwoordelijkheid nemen en blijven communiceren zijn cruciaal om een veilige en vooral ook aangename werkomgeving te creëren en te behouden.

Cushman & Wakefield verzamelde de gegevens over bezetting en beweging in de kantooromgeving met slimme gebouwtechnologie van samenwerkingspartner Spacewell. De metingen waarover nu wordt gerapporteerd beslaan de periode mei, juni en juli 2020, een periode waarin de bezetting op het hoofdkantoor van Cushman & Wakefield geleidelijk is opgeschaald naar 50% ten opzichte van het gebruik pre-COVID-19.

De volgende factoren werden gemeten:

  • drukte op het kantoor;
  • gebruik van afgesloten en open ruimtes en werkplekken;
  • looprichtingen van kantoorgebruikers;
  • respecteren van de social distance norm;
  • omgevingsfactoren waaronder binnenklimaat, temperatuur en CO2.

Om ervoor te zorgen dat er minder overschrijdingen plaatsvinden van de benodigde anderhalve meter afstand, worden nieuwe factoren in het dashboard toegevoegd en een aantal aangescherpt. Hiermee kan de omgeving rondom de werkplekken worden gecontroleerd en verbeterd. Dit is niet alleen belangrijk voor de komende maanden, maar ook voor de lange termijn als ‘social distancing’ kan worden afgeschaald.

Transformatie van het kantoor
De COVID-19-pandemie heeft volgens Cushman & Wakefield gezorgd voor een versnelling van een minder traditionele manier waarop kantoren worden gebruikt. Meer dan het bieden van een bureaugerelateerde werkplek wordt het kantoor de plek voor samenwerken, creativiteit en elkaar (informeel) ontmoeten. Uit een vergelijking van de data met een pre-COVID-19 bezettingsgraadmeting in juli 2019 blijkt dat de bezettingsgraad van werkplekken bijna verdubbeld is (van 33% naar 62%). Dit is te verklaren door de ingevoerde 6 Feet Office-maatregelen, zoals minder werkplekken en verplichte reservering van werkplekken. 

Daarnaast krijgt de kwaliteit van de werkplek veel meer aandacht. Naast veiligheid en gezondheid zullen ook andere aspecten, zoals mogelijkheid tot samenwerking, kwaliteit van de apparatuur en de mogelijkheid om geconcentreerd te kunnen werken, worden verbeterd. 

Het welzijn van medewerkers en de gezondheid op de werkplek zal voor elke werkgever relevanter worden en blijven. Op dit moment wordt de tweede fase van het testen in het ‘Living Lab’ aan de Amsterdamse Zuidas opgestart om de opgedane inzichten te vertalen naar kantoorinrichtingen die optimaal aansluiten om organisaties ook op de lange termijn succesvoller te laten werken.