Overname LeasePlan door ALD: raamovereenkomst ondertekend

Na de aankondiging van de voorgenomen overname van LeasePlan door ALD op 6 januari 2022, kondigen Société Générale en ALD Automotive met de ondertekening van de raamovereenkomst een nieuwe mijlpaal aan op weg naar de oprichting van een toonaangevende, wereldwijde speler in mobiliteit.

De ondertekening van de raamovereenkomst door ALD Automotive vond plaats op 22 april 2022, na afronding van het proces van informatie en consultatie van de betrokken ondernemingsraden.

Deze raamovereenkomst is een bindende overeenkomst die de voorwaarden van de transactie zoals die eerder dit jaar bekend zijn gemaakt, bevestigt. Het is een belangrijke stap in het overnameproces die de leasemaatschappijen in staat stelt om de afronding van de transactie voor te bereiden.

Om een succesvolle integratie te verzekeren, hebben ALD en LeasePlan een Integration Management Office (IMO) opgericht, dat werkt aan de voorbereiding van de samenwerking van de twee entiteiten na de afronding van de transactie.

De belangrijkste volgende stappen die moeten leiden tot de afronding van de transactie zijn de registratieprocedures en antitrustzaken. De afronding van de transactie wordt verwacht tegen eind 2022, onder voorbehoud van de gebruikelijke afsluitvoorwaarden.