Meer laadpalen verplicht bij bedrijven

Zakelijke rijders hebben de laatste jaren massaal voor een elektrische auto gekozen. Helaas kunnen zij nog niet overal goed de auto opladen. Hier zijn wel wettelijke normen voor, die niet altijd worden nageleefd door werkgevers. Per tien parkeerplaatsen is een laadpaal verplicht.

De EPBD III wetgeving bepaalt dat bij kantoorpanden van iedere 10 parkeerplaatsen er één voorzien dient te zijn van een laadpaal. Dit Europese herziene bouwbesluit Energy Performance of Buildings Directive verplicht het aanleggen van laadinfrastructuur in de private omgeving.

Verplicht bij renovatie
Naast 1 oplaadpunt per 10 parkeervakken geldt dat de leidinginfrastructuur aangelegd moet worden voor 1 op de 5 parkeervakken. Bedrijven in bestaande bouw hoeven dit niet te veranderen zonder reden. Echter, als er ingrijpend gerenoveerd wordt is het verplicht. VZR adviseert werkgevers zich hier wel spontaan aan te confirmeren, ook als alleen de parkeerplaatsen opnieuw bestraat worden.

Vanaf 20 parkeerplaatsen verplicht in 2025
Bij bedrijfspanden met meer dan 20 parkeerplaatsen moet vanaf 2025 minimaal één oplaadpunt zijn aangelegd. Dit geldt dus ook als er niet verbouwd of gerenoveerd hoeft te worden. Werkgevers hebben nog 2,5 jaar om de infrastructuur aan te passen.

Business modellen mogelijk
Mogelijk kan dit voor werkgevers interessant worden als de parkeergelegenheid én de laadpalen beschikbaar gesteld kunnen worden voor anderen in de avonden en weekenden. In combinatie met zonnepanelen is dit voordeel nog groter. Diverse bedrijven in steden sorteren hier op voor.