Medewerkers eerder bereid tot inleveren extra’s

Indien bedrijven worden gedwongen maatregelen te treffen vanwege de coronacrisis, leveren medewerkers liever extra’s in dan dat er uitstel komt op de uitbetaling van het vakantiegeld, blijkt uit onderzoek van HR-dienstverlener Visma | Raet. 31 procent heeft een duidelijke voorkeur voor het schrappen van bonusregelingen voor het personeel, terwijl 22 procent het later uitbetalen van vakantiegeld als eerste maatregel kiest. Onder leidinggevenden is deze trend nog duidelijker zichtbaar. 38 procent gaat daar voor het schrappen van bonusregelingen voor het personeel en 13 procent voor het later uitbetalen van vakantiegeld.

Uit de HR benchmark 2020 van Visma | Raet blijkt dat werkenden voor oudere werknemers iets minder kansen zien op werkgebied in de toekomst. Rondom jongere werknemers is meer optimisme en dat zet zich ook voort in dit onderzoek naar coronamaatregelen. Wanneer we kijken naar leeftijdsgroepen zien we dat met name jongeren er vaker voor openstaan om hun vakantiegeld later uitbetaald te krijgen (29%). Onder de 60-plussers is slechts 16 procent hiertoe bereid. In verhouding ziet een kleine groep jongeren (27%) bij voorkeur af van bonusregelingen, onder ouderen is het animo hoger. In de groep van 50-59 jaar kiest zelfs 37 procent voor deze maatregel.