Medewerkers binden en blijven boeien wordt grootste uitdaging

Werkgevers popelen om hun medewerkers weer als vanouds terug te zien op de werkvloer. Uit onderzoek van TNO blijkt echter dat slechts een derde van de werknemers graag volledig terug wil of grotendeels op locatie wil werken, versus een kwart dat juist de meeste tijd vanuit huis wil werken. Teamcoach en auteur Yolanda van Dongen raadt werkgevers aan om werknemers gefaseerd te laten terugkomen op kantoor. “En de grootste uitdaging blijft om hun medewerkers te binden en te blijven boeien.”

Van Dongen richtte in 2000 haar bureau Van Dongen & Co. op en heeft sindsdien ruim duizend mensen individueel begeleid en met haar collega’s meer dan vijfhonderdvijftig teams in de profit en non-profit sector gecoacht. “In mijn praktijk zie ik dat werknemers moeite hebben om het kantoorleven weer op te pakken na de lange lockdown met weinig prikkels, zoals ook psycholoog Josje Smeets stelt. Opeens in één keer terug naar kantoor lijkt ook mij daarom geen goed idee.”

Belangrijkste kapitaal
Van Dongen ziet medewerkers binnen een organisatie of bedrijf als belangrijkste kapitaal. “De vraag is: Hoe ga je dit belangrijkste kapitaal blijven binden en boeien? Hoe mensen vanuit de lockdown namelijk weer terug naar de werkvloer willen, en hoe ze hun leven willen inrichten, verschilt enorm.” De mensen en teams die zij begeleidt zeggen het fysieke ontmoeten te missen. “Daarnaast is er een vervaging opgetreden tussen werk en privé; vanuit het gebrek aan sociaal contact is bij sommigen vervreemding en sociaal isolement ontstaan. Sommige singles raad ik aan zo snel mogelijk weer naar kantoor te gaan, omdat sociaal contact onontbeerlijk is om de verbinding met elkaar te behouden en goed geïnformeerd te blijven.” Verder valt haar op dat de meesten het thuiswerken weten te waarderen: “De voordelen: gefocust aan het werk zijn; meer zeggenschap hebben over de eigen agenda; minder prikkels om klussen ook echt af te krijgen; meer efficiëntie. En er zijn minder mobiliteitsbewegingen en dus tijd- en milieuwinst.”

“Zelfonderzoek is nodig”
“Ik raad werkgevers daarom aan om goed te luisteren wat hun werknemers willen. En de ruimte te geven om dat ook te onderzoeken, om tot een optimale werksituatie te komen.” Als teamcoach ziet zij drie categorieën werknemers: “De een heeft juist de impuls van kantoor nodig, de ander werkt het beste vanuit huis, en een derde heeft een mix nodig om optimaal te functioneren.” Toch weten lang niet alle werknemers van zichzelf wat zij het liefste willen. “Daarom is zelfonderzoek nodig”, besluit Van Dongen.