Mannen vaak opgelicht via e-mail, vrouwen via WhatsApp

Deze maand deed beveiligingsplatform SecurityForce onderzoek naar de vormen van internetfraude waarmee Nederlanders te maken krijgen. Uit het panelonderzoek, uitgevoerd door PanelSurvey onder een representatieve groep van 400 Nederlanders, blijkt dat vrouwen opvallend vaak het beoogde slachtoffer zijn van WhatsApp-fraudeurs. Mannen daarentegen ontvangen juist relatief vaak afpersingsmails en vallen ten prooi aan malafide webshops. Het geeft volgens SecurityForce aan dat internetcriminelen hun slachtoffers nauwkeurig uitzoeken.

Bijna 40 procent van de ondervraagde vrouwen gaf aan weleens met (een poging tot) WhatsApp-fraude te maken gehad te hebben. Van de mannelijke geënquêteerden herkende ‘slechts’ 24 procent dit fenomeen. “Deze fraudeurs doen zich vaak voor als een familielid of kennis met geldproblemen. Ze spelen in op de emotionele band die het beoogde slachtoffer met die persoon heeft. Vrouwen zijn daar in de optiek van de oplichters gevoeliger voor”, zo stelt een woordvoerder van SecurityForce.

‘Porno-afpersing’
Daartegenover staat dat mannen juist relatief vaak afpersingsmails ontvangen (19,6 procent tegenover 7,5 procent van de vrouwen). Ook dat lijkt te verklaren vanuit de aard van dit soort mails. Het bekendste voorbeeld ervan is namelijk een e-mail waarin de oplichter stelt via de webcam beelden van je gemaakt te hebben, terwijl je porno keek en daarbij masturbeerde. Aangezien mannen dit gemiddeld gezien vaker doen dan vrouwen, is de kans op succes via dit soort afpersingsmails dus ook groter bij mannelijke slachtoffers.

Opvallende leeftijdsverschillen
Ook tussen de diverse leeftijdsgroepen legt het onderzoek enkele opvallende verschillen bloot. Zo zegt ruim 40 procent van de zestigplussers nog nooit met cybercrime te maken gehad te hebben, terwijl dit bijvoorbeeld voor slechts 22 procent van de jongeren (16-29) geldt. Dit valt deels te verklaren doordat in de hoogste leeftijdscategorie ook relatief veel mensen zitten die weinig of geen gebruik maken van de moderne communicatiemogelijkheden. Deze groep is echter wel groeiende en is daarmee een doelgroep die in toenemende geraakt wordt door diverse vormen van cybercrime.