Live!2021 dit jaar digitaal

LIVE!2021, evenement van KBenP, draait om het zien van de verschillende systemen beschikbaar op de overheidsmarkt. Een selectie van leveranciers van systemen, waaronder zaaksystemen, vergunning- toezicht- en handhavingssystemen, documentcreatietools, integratiespecialisten, search, digitaal ondertekenen, robotic process automation en RIS/BIS.

In één dag brengen de leveranciers je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van hun product door middel van digitale demonstraties van verschillende thema’s. LIVE!2021 is kosteloos te bezoeken voor alle medewerkers in dienst van de (semi)overheid. Ook voor ZZP’ers of externen die werkzaam zijn bij de (semi)overheid is deelname mogelijk tegen betaling.