Drastische aanpassingen werkplekhygiëne nodig

Om besmetting met het Coronavirus te voorkomen zijn ingrijpende aanpassingen van de schoonmaakwerkzaamheden op de werkvloer vereist. Terwijl organisaties bezig zijn met het hervatten van de werkzaamheden op kantoor, ontstaat de vraag of het wel veilig genoeg is om terug te keren naar een werkplek waar veel verschillende mensen samenkomen.

Om die reden verlangen steeds meer organisaties een gerichte aanpak in kantoorschoonmaak met meer nadruk op dieptereiniging van de werkplek. Onderzoek toont aan dat een virus op een veelgebruikt oppervlak zoals een deurklink of tafel 40 tot 60% van de aanwezige medewerkers in een werkomgeving binnen twee tot vier uur kan infecteren met dat virus.

Met een nieuw gecertificeerd hygiëneprogramma Pure Space gebaseerd op wetenschappelijke inzichten maakt workplace expert ISS Facility Services inzichtelijk hoe hygiënisch schoon de werkomgeving is. Het programma Pure Space is gericht op het voorkomen van overdracht van virussen in de werkomgeving en aanvullend op de dagelijkse kantoorschoonmaak.

Organisaties moeten de fysieke relatie tussen mensen en hun werkomgeving opnieuw opbouwen. Dat kan alleen als er hogere hygiënestandaarden worden gehanteerd in die werkomgeving. Pure Space biedt maximale hygiëne en verwijdert alle micro-organismen die typerend zijn voor overdracht van besmetting. De schoonmaak richt zich op oppervlakken die veel en vaak door de handen van veel verschillende personen worden aangeraakt.