Aanstelling Raad van Commissarissen Hutten

Om toezicht te houden op de lange termijn waardecreatie van Hutten en het handelen van het directieteam is in het voorjaar van 2021 een Raad van Commissarissen aangesteld. De aanstelling is een logische stap nadat Bob Hutten per 1 januari het algemeen directeurschap van Hutten overdroeg aan Drees Peter van den Bosch. Naast voorzitter Bob Hutten bestaat de raad uit Edwin Heeren en Harry Brouwer. “Ik ben erg blij met deze specialisten naast mij, ze kennen de markt én Hutten goed en dat geeft veel vertrouwen,” aldus Bob Hutten.

Op 1 januari 2021 droeg algemeen directeur Bob Hutten de leiding van Hutten over aan Drees Peter van den Bosch. Samen met financieel directeur Bas Schut stuurt Drees sinds deze datum het familiebedrijf Hutten als directieteam aan. “Met deze overdracht wilden we de aansturing goed borgen,” aldus Bob Hutten. “Met het aanstellen van een Raad van Commissarissen doen we dat. De raad houdt toezicht op de financiële gezondheid en de risicobeheersing van Hutten, maar ook op de uitvoering van de strategie en of de belangen van stakeholders voldoende zijn gewaarborgd door de directie. Eerder bepaalden 62 leiders van Hutten de strategie voor de toekomst: ‘Mensen gelukkig maken’, daar ben ik erg trots op. Het is een mooie ambitie waar je nooit klaar mee bent en waarmee je als je het intrinsiek beleeft het juiste gaat doen. Tevens is met deze governance ook voor de lange termijn de toekomst van het familiebedrijf gezekerd. Hutten kan nu zelfstandig opereren zonder mij en mijn dochters krijgen de tijd om uit te zoeken wat zij op de lange termijn voor het bedrijf zouden willen betekenen.”

Harry Brouwer, Bob Hutten en Edwin Heeren