Boete voor de Belastingdienst. Wie voelt daar eigenlijk iets van?

Recentelijk heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bekend gemaakt dat het een boete van 3,7 miljoen euro oplegt aan de belastingdienst. Die krijgt ons nationale incassobureau vanwege de grove privacyschendingen die bij de Fraude Signalering Voorziening van de dienst hebben plaatsgevonden. Het gaat daarbij niet om één overtreding, maar een hele waslijst.

Even los van al die overtredingen, die blijkbaar volgens de AP een flagrante schending van elk denkbaar principe van privacybescherming inhoudt, waar gaat die 3,7 miljoen euro naar toe denkt u? Overigens, eerder al kreeg de belastingdienst een boete van 2,75 miljoen euro opgelegd (Toeslagenaffaire). Bij elkaar spekt deze dienst de schatkist dus al met meer dan zes miljoen euro.

Nou ja, spekken. Het is natuurlijk gewoon belastinggeld van u en mij dat van het ene ministerie (Financien) naar het andere (Justitie en Veiligheid) wordt verschoven. De daadwerkelijke incasso wordt gedaan door het Centraal Justitieel Incassobureau. U weet wel, die jongens en meisjes van de verkeersboetes en zo. Daar komt me een geld binnen… Beste business case van het land denk ik zo.

Maar los daarvan: van deze boete voelt dus helemaal niemand bij de Belastingdienst iets. Wie stapt er op? Wie krijgt ontslag? Wie trekt het boetekleed aan en pakt de zaak op? Die hele afhandeling van de Toeslagenaffaire duurt al een eeuwigheid, terwijl overduidelijk is wat daar fout is gegaan. Maar zelfs nu zegt de Belastingdienst nog dat er mogelijk mensen zijn die misbruik maken van de terugbetalings- en compensatieregeling. Stug volhouden dus dat je er in principe van moet uitgaan dat er mensen zijn die misbruik maken van de overheid.… Die zijn er ook. Ze zitten bij de Belastingdienst. Maar verder hebben ze daar geen enkel benul waarom ze er zitten. Wat nou dienstbare overheid?

Ook al zegt de AP daarover: ‘Met boetes geven we aan wat wel en niet mag. Ook geeft de hoogte van de boete de ernst van de overtreding aan. Daarnaast dwingt de boete de Belastingdienst ook om hun gedrag aan te passen en deze praktijk stop te zetten, voegt de toezichthouder er nog aan toe. 

Yeah right. Gedrag aanpassen? Wie denkt nu werkelijk dat bij deze geld van de burgers binnen harkende overheidsdienst überhaupt ooit een gedragsverandering gaat plaatsvinden? Regels zijn er om nageleefd te worden. Wij stellen ze niet op, we voeren slechts uit. Wat nou menselijke maat? Volgens het systeem bent u een mogelijke fraudeur, dus laat u dan nu maar zien dat het niet zo is. Deze zogenaamde ‘omgekeerde bewijslast’ die destijds is ingevoerd doet menig burger (of bedrijf) de das om. Het is namelijk niet zo eenvoudig om aan te tonen dat je iets niet hebt gedaan of niet bedoeld hebt te doen. Ook hanteert de Belastingdienst de norm van 'eerst betalen, want we gaan er van uit dat wij gelijk hebben. Vervolgens zoeken we het uit en als u toch gelijk blijkt te hebben dan krijgt u het terug'.

Onderzoek wijst uit dat de overheid ’s lands grootste schuldeiser is bij mensen die in de geldproblemen zitten (of nog gaan komen, maak uw borst maar nat)…

Dat hele principe van die omgekeerde bewijslast is standaard verkeerd. Dat geldt nergens in de maatschappij, waarom dus wel voor de Belastingdienst? Zelfs de grootste crimineel heeft recht op een eerlijk proces en is onschuldig totdat het tegendeel is bewezen. Om even in de termen van deze tijd te spreken, de Belastingdienst is niets meer of minder dan een grote lijdensweg. En als rechtgeaard katholiek weet u: die bestaat uit veertien staties. Nog een paar te gaan…

John de Waard