Verplicht energielabel C: het loont om te handelen!

(Blog) Per 1 januari 2023 moeten alle Nederlandse kantoorpanden van 100m2 en groter verplicht een energielabel C hebben. Heb je dat niet? Dan kun je in het ergste geval je pand niet meer in gebruik nemen. Bovendien loop je ook kansen mis, waaronder mogelijke financieringen en nieuwe huurders. Je hebt nog wel even om je energielabel op orde te krijgen, maar de tijd gaat sneller dan je denkt en afhankelijk van het pand kan het een forse klus zijn. Hoe zit het nu met het energielabel en wat moet je doen om je energielabel op tijd te ontvangen?

In Nederland hebben we een aantal typen panden die een energielabel nodig hebben. Grof gezegd zijn dat alle panden waar het energieverbruik pandgebonden is en dus grotendeels wordt bepaald door het gebouw zelf. Denk dus aan kantoorgebouwen, maar ook horeca, logies, vergadercentra, enzovoorts. Elektriciteit slurpende computers en andere inboedel tellen hierbij dus niet mee. Een energielabel is tien jaar geldig en móet toegekend zijn op specifieke momenten, bijvoorbeeld wanneer je een pand huurt, koopt of verkoopt. Dit energielabel loopt van A++++ (zeer energiezuinig) tot G (zeer onzuinig). Wanneer een energielabel ontbreekt kunnen boetes opgelegd worden.
Bij deze labelplicht komt er nu dus een verplichting bij voor kantoorpanden. De energielabels G, F, E en D zijn niet goed genoeg meer. C is de nieuwe ondergrens.
Dit is allemaal geen nieuws: deze verplichting werd al in het Bouwbesluit 2012 aangekondigd. Toch heeft, krap tweeëneenhalf jaar voordat de verplichting van kracht wordt, naar schatting 30% van de Nederlandse kantoren nog niet minimaal een energielabel C.
En al heb je momenteel wél een energielabel, ook dan kan het verstandig zijn om je pand(en) nog eens kritisch door te lopen. Nog maar kortgeleden bleek namelijk dat tweederde van de Nederlandse kantoorgebouwen meer verbruikt dan hun energielabel aangeeft. Door nu een dubbelcheck te doen, kom je niet voor onaangename verrassingen te staan.

Waarom nu handelen?
Heb je al een energielabel C of hoger, dan moet je hooguit het label opnieuw aanvragen. Dat is een kwestie van het pand doorlopen met een Energie Prestatieadviseur (EPA), de checklist afvinken, en het label opnieuw in ontvangst nemen.
Maar als je van een laag energielabel omhoog wilt, dan moet je nu in actie komen. Je komt namelijk al snel bij een verbouwing uit. En als je een aannemer wilt inschakelen, moet je rekening houden met lange wachttijden.

Waarom verbouwen? Er kunnen een aantal belangrijke energieverspillers zijn die impact hebben op het energielabel: gebrekkige isolatie, conventionele verlichting en oude klimaatbeheersystemen. En hoewel verlichting een belangrijke factor is, kom je in panden met een laag energielabel niet altijd weg met het ophangen van ledlampen.
Ondanks de naderende deadline zijn veel vastgoedbeheerders afwachtend. Sommigen gokken erop dat de overheid niet gaat handhaven, vinden het simpelweg niet zo heel belangrijk, of zijn (deels terecht) van mening dat huurders graag lagere prijzen verkiezen boven dure, duurzame gebouwen.

Toch is verduurzamen geenszins een slechte investering. Kijk maar naar consumenten: zij willen steeds meer van milieubewuste bedrijven kopen. En kantoorpanden horen daar bij! Ook banken worden actiever in verduurzaming. De ABN AMRO is er een uitgesproken voorstander van en levert producten zoals hun Groenlening om bedrijven aan te sporen te verduurzamen. Niet geheel vanuit bezorgdheid om het milieu, natuurlijk. Lopende financieringen, hypotheken en andere belangen komen in 2023 allemaal in het geding wanneer de overheid begint te handhaven. Behalve de ABN AMRO hebben ook andere banken, waaronder ING en de Rabobank aangegeven geen financiering meer te verstrekken aan kantoorpanden met een energielabel lager dan C.

Het is daarnaast belangrijk om na te denken over wat er ná 2023 gebeurt. Om de klimaatdoelen van Parijs te halen moeten meer maatregelen worden doorgevoerd. Het verplichte C-label is daarom waarschijnlijk pas een eerste stap. Het is niet ondenkbaar dat per 2030 een A-label verplicht is.
Er mag dan een hoop onzekerheid zijn over de toekomst, toch zijn er argumenten om nu te beginnen met verduurzaming en niet te wachten tot het laatste moment.
Wanneer je nu begint met verduurzamingsinitiatieven, kun je ten eerste je investeringen beter spreiden. Met deze aanpak verstoor je ook de bedrijfsvoering van huurders een stuk minder.
Ook biedt het een kans om gebouwen als het ware een oppepper te geven, en ze aantrekkelijker te maken voor nieuwe huurders. Niet alleen omdat duurzaamheid voor een groeiend publiek aantrekkelijker wordt. Ook omdat panden met een laag energielabel simpelweg de jongste niet meer zijn en een renovatie an sich helemaal niet zo’n slecht idee is.
Kortom: door een pand future-proof (lees: duurzaam) te maken, investeer je beter in toekomstige klanten én kun je financieel voordeel behalen dankzij toegang tot groene leningen en gelijksoortige regelingen.

Wat moet ik nu doen om mijn energielabel te krijgen?
Weet je niet zeker of je überhaupt een energielabel C nodig hebt? De RVO heeft een handige beslisboom ontwikkeld die aangeeft of je een label nodig hebt. Mocht je tot de conclusie komen dat je wel degelijk dit label nodig hebt, dan ziet het proces er als volgt uit.
Vraag om te beginnen een maatwerkadvies aan en loop tijdens een audit met een EPA door je locatie(s). De EPA brengt tijdens dit bezoek je situatie in kaart en kijkt direct met je mee naar eventuele verbeterpunten. Dit bezoek resulteert in een adviesrapport. Hierin wordt je energieverbruik uiteengezet, in combinatie met een overzicht van interessante maatregelen, de benodigde investeringen en de terugverdientijden.
Mochten er maatregelen noodzakelijk zijn om het energielabel C te behalen, verken dan vervolgens de mogelijke financiële regelingen. Deze kun je vinden via de Subsidiewijzer van de RVO.

Voer tenslotte alle benodigde energiemaatregelen vóór 1 januari 2023 uit. De beste maatregelen om mee te beginnen zijn volgens de RVO zogenaamde ‘no regret’-maatregelen. Dat zijn maatregelen waarbij je naast verduurzaming ook rekening houdt met toekomstige, verdergaande maatregelen, bijvoorbeeld om het gebouw energieneutraal te maken. Vergeet niet dat een EPD na het uitvoeren van deze maatregelen opnieuw een inspectie moet voltooien om het passende energielabel af te geven!
Vastgoedeigenaars hebben nog zo’n twee jaar om hun energielabel op orde te krijgen. Door nu te beginnen met een check, voorkom je niet alleen problemen, maar ben je in staat investeringen en maatregelen te spreiden én krijg je makkelijker toegang tot groene financieringen. Kortom: handelen loont!

Niels Lubbinge
Product Developer Product Life Cycle Management  
ENGIE Zakelijk