Hoe de leefbaarheid in smart cities kan worden verbeterd

(Blog) Volgens een onderzoek van de VN woont momenteel meer dan de helft van de bevolking – 56,2 procent, 3,5 miljard mensen – in steden. Dit aantal zal naar schatting stijgen tot 5 miljard mensen (60,4 procent) in 2030. Deze groei van de stedelijke bevolking heeft geleid tot de invoering van technologie voor het beheer van stedelijke infrastructuur en systemen, waarbij overheden miljarden investeren in zogenaamde smart cities. Maar de toepassing van technologie mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid van een stad, een essentiële factor om mensen voor zowel persoonlijke als professionele redenen naar een stedelijke omgeving te trekken. De vraag is nu: wat maakt een slimme stad aantrekkelijk voor (potentiële) burgers?

In de steden van vandaag zijn er verschillende factoren die kunnen uitgroeien tot een bedreiging van de gezondheid, de veiligheid of zelfs het leven van mensen. Ik deel graag een aantal voorbeelden met je.

Monitoring is een must
Op dit moment wordt er vooral gewerkt aan het verbeteren van systemen voor vroegtijdige waarschuwing en het voorkomen van rampen. In de toekomst zou het mogelijk kunnen worden om risico's in een nóg vroeger stadium te identificeren. Naast het herkennen van patronen en het nemen van de juiste maatregelen om een situatie te verbeteren, zou de ontwikkeling van data-analyse in combinatie met de door camera's en sensoren verzamelde gegevens het mogelijk kunnen maken om ‘bijna-ongevallen’ te identificeren.

Door een gebied voortdurend te monitoren, kunnen apparaten potentiële veiligheids- of beveiligingsproblemen opsporen. Denk bijvoorbeeld aan een heel smal fietspad, veel verkeer op een druk kruispunt of kinderen die de weg oversteken in de buurt van een school. Door gebruik te maken van slimme camera’s die bijna-ongelukken detecteren, kunnen lokale overheden een voetgangersoversteekplaats aanleggen, verkeerslichten installeren of waar nodig het verkeer omleiden om het risico op een ongeluk te verkleinen. Het analyseren van zoveel mogelijk gegevens kan ons helpen om de wereld een beetje duurzamer en veiliger te maken.
 

Schone lucht
Een stad is alleen leefbaar als er weinig gezondheidsrisico's zijn. Stadsmog is zo'n risico. Het kan leiden tot geïrriteerde ogen en luchtwegen en zelfs schade aan hart en longen. Slimme sensoren kunnen veranderingen in de luchtkwaliteit opsporen die worden veroorzaakt door het verkeer, industriële activiteiten of het weer, waardoor het makkelijker wordt om maatregelen te nemen. Zo kan bijvoorbeeld op video gebaseerd verkeersmanagement in stadscentra niet alleen worden gebruikt om de oorzaak van de vervuiling na te gaan, maar ook om de verslechtering van de luchtkwaliteit als gevolg van het toegenomen verkeer te voorspellen. Met dergelijke gegevens kunnen operators weloverwogen beslissingen nemen over het omleiden of tegenhouden van verkeer waar nodig. Hoe langer deze gegevens worden verzameld, hoe makkelijker het is om voorspellingen te doen en vooruit te plannen.
 

Lawaai monitoren
Slechte luchtkwaliteit is (helaas) niet de enige factor die schadelijke gevolgen kan hebben voor de gezondheid van omwonenden of bezoekers. Geluidsoverlast is namelijk de op één na gevaarlijkste gezondheidsbedreiging en kan ernstige lichamelijke gevolgen hebben, zoals hoge bloeddruk, gastritis en zelfs hartaanvallen. Een combinatie van akoestische sensoren, AI-analyse en netwerkcamera's kan helpen om het geluidsniveau en de bron van lawaai te monitoren, wat vervolgens kan worden geverifieerd via de videobeelden. Deze gedetailleerde informatie kan operators helpen om geluidsoverlast waar nodig te verminderen – bijvoorbeeld door de verkeersstroom in lawaaierige straten te optimaliseren – en een strategie te ontwikkelen om geluidshinder in de toekomst aan te pakken.

Het gevaar van afval
Daarnaast spelen sensoren ook een cruciale rol in de afvalverwerking. Het is moeilijk te geloven, maar er zijn nog steeds gemeenten die niet over een goed functionerend afvalbeheersysteem beschikken. Afvalhopen kunnen snel een bedreiging voor de gezondheid worden (bijvoorbeeld door ongedierte, bacteriën of ziekten) en tegelijkertijd een brandrisico vormen (bijvoorbeeld door brandbare stoffen, papier of brandende sigarettenpeuken). Om deze potentiële gevaren te voorkomen, kunnen sensoren op gemeentelijke stortplaatsen en recyclingdepots het vuilpeil meten en een signaal afgeven dat het moet worden opgehaald, terwijl camera’s met analytics potentiële brandhaarden kunnen voorkomen door rook op tijd te detecteren. Iets wat niet alleen belangrijk is voor de veiligheid van burgers, maar ook bijdraagt aan de leefbaarheid en uitstraling van de stad.
 

Het weer is moeilijk te voorspellen
Tenslotte zijn er ook nog problemen die door het weer veroorzaakt kunnen worden; dit kan weer een andere soort bedreiging vormen voor de veiligheid van burgers, maar is tegelijkertijd moeilijker te voorspellen. Dit is waar omgevingssensoren kunnen helpen. Systemen voor vroegtijdige waarschuwingen stellen operators in staat rampen tijdig te detecteren en erop te reageren; een real-time meetsysteem kan bijvoorbeeld regen detecteren, en software voor gegevensanalyse en –voorspelling kan berekenen of er een risico op overstroming bestaat. In dit geval kan met behulp van netwerkcamera’s eenvoudig worden nagegaan of het water een bepaalde grens heeft overschreden en of het dus nodig is om mensen te evacueren. Bovendien kunnen de sensoren ook de waterkwaliteit meten om vervuiling vast te stellen. Een kleine overstroming kan onschuldig lijken, maar verontreiniging kan een bedreiging vormen voor de gezondheid en de natuur.

Steden aantrekkelijker maken
Er zijn dus genoeg manieren om een stad slimmer, duurzamer en veiliger te maken, die allemaal een positieve invloed hebben op de leefbaarheid. Met behulp van slimme technologieën kunnen gemeenten kostenefficiënt werken en hierdoor middelen overhouden om te investeren in het verbeteren van diensten zoals het openbaar vervoer, hulpdiensten en het onderhouden en verbeteren van openbare ruimten. Al deze onderdelen samen maken een stad aantrekkelijker om in te wonen en werken. En dat is waar het uiteindelijk om draait, toch?

Edwin Beerentemfel
Manager Global Partners & End Customers
Axis Communications