Het pijnpunt van data

(Blog) Een paar jaar geleden was het verzamelen van zoveel mogelijk data een doel op zich. Die missie is volbracht. Organisaties beschikken inmiddels over enorme hoeveelheden interessante data. Dankzij data-democratisering door BI-tools hebben meer medewerkers toegang gekregen tot die data. Toch slagen veel organisaties er nog niet in om data nuttig te gebruiken, laat staan om elke beslissing datagedreven te maken. 

Ondanks de populariteit van Business Intelligence-tools is drie op de vijf medewerkers niet in staat om op data gebaseerde beslissingen te nemen. De traditionele BI-oplossingen, zoals Tableau Software, Qlik of Business Objects, zijn ontworpen voor datawetenschappers en uitstekend geschikt voor datamining. Maar door hun complexiteit zijn deze tools niet geschikt voor data-beginners. Een data-project kan voor hen het aanzien krijgen van een eindeloos labyrint. Het leidt ertoe dat data blijven steken in onleesbare tabellen en slechts door een beperkte groep mensen worden gebruikt. 

Het is de uitdaging is om een ​​uniforme visie op data te krijgen en de beschikbare data eindelijk slim te gebruiken. Hoe kunnen organisaties data nu gebruiken om inzichten effectief te communiceren, zodat iedereen in de organisatie en het bedrijf als geheel van inzichten uit data kan profiteren? 

Data wordt bruikbaar door eenvoud
Enorme Excel-bestanden met een overvloed aan informatie leiden niet tot inzicht. Wat er dan gebeurt is vergelijkbaar met het aanreiken van een woordenboek aan een vijfjarige met de opdracht hieruit zelf kloppende zinnen samen te stellen.

De vertaalslag naar bruikbare output zit in context en eenvoud. Een data storytelling dashboard biedt uitkomst.

Data storytelling is het vermogen om een ​​verhaal te vertellen met data en deze data te personaliseren op basis van de eindgebruiker. Een marketingmanager heeft bijvoorbeeld niet dezelfde rapportagebehoeften als een operationeel manager die verantwoordelijk is voor digitale campagnes. 

Deze categorie Business Intelligence komt uit Data Visualization. Dit is het communiceren van complexe informatie door ze om te zetten in visuele objecten, zoals grafieken, diagrammen, curven, kaarten, classificaties, enzovoort. Het is niet langer alleen gericht op de Data en Business Intelligence-afdelingen van grote bedrijven, maar op alle medewerkers die meer willen weten over de activiteiten van het bedrijf, op basis van de dagelijks verzamelde gegevens.

Door data om te zetten naar verhalen en visueel weer te geven in een dashboard worden het begrip en het gebruik ervan versterkt. Er is geen data-expertise nodig, iedere collega, van welke afdeling dan ook, kan verhalen begrijpen. Op die manier kunnen organisatiebreed inzichten uit data gehaald worden die daadwerkelijk voor verandering in het bedrijf zorgen. 

Efficiënt gebruik van data storytelling heeft veel voordelen:

  • Met duidelijke en bruikbare data tot hun beschikking, zijn medewerkers van elke afdeling in staat om snel trends en mogelijke strategieën te identificeren. Over de hele breedte van de organisatie worden zo betere, datagedreven beslissingen genomen, wat bijdraagt aan het behalen van het organisatiedoel.
  • Verbeter de productiviteit. Data worden automatisch op een eenvoudige en interactieve manier gepresenteerd. Medewerkers houden dus meer tijd over om zich te concentreren op taken met een hoge toegevoegde waarde.
  • Iedereen binnen de organisatie kan over dezelfde data en inzichten beschikken via een gebruiksvriendelijke ‘mobile first’ oplossing, wat tot snellere besluitvorming leidt.

Ook Hal Varian, Chief Economist bij Google onderstreept dat het vermogen om data te begrijpen, te verwerken, er waarde aan te ontlenen, het te visualiseren en te communiceren de komende decennia een enorm belangrijke vaardigheid wordt. Begrip van data is essentieel om gefundeerde beslissingen te kunnen nemen. Dankzij inzicht in wat er gebeurt en waarom, is er grote verandering mogelijk. 

Baptiste Jourdan
mede-oprichter
Toucan Toco