Gerichte verbeteracties ook in MKB geen overbodige luxe

MKB governance is voor de meeste MKB bedrijven een ‘ver van mijn bed show’. Maatregelen van goed bestuur zijn met andere woorden (nog) geen onderdeel van de dagelijkse praktijk. Vooral explosieve groei en/of eisen van buitenaf, bijvoorbeeld van een externe financier, veranderen dit tot op heden. Met name om kans op en impact van risico’s beheersbaar te maken. Vreemd eigenlijk, want in de basis wil iedere ondernemer succesvol zijn en al zeker niet falen. Daarmee is MKB governance dus eigenlijk relevant voor iedere ondernemer: het gaat namelijk over het grip hebben op het realiseren van de ondernemersambitie . En daar komt nogal wat bij kijken. De komende tijd besteden wij daarom volop aandacht aan dit onontgonnen gebied in ondernemersland.

Ondernemen is simpel. Maar het moeilijkste wat er is, is simpel ondernemen. Maar waarom dan? Laten we het daar de komende tijd eens over gaan hebben. En tevens kijken hoe dat probleem kan worden opgelost.

Je hebt het dynamisch ondernemingsplan geïntroduceerd in je bedrijf. En daar blijf je dus aan werken om te zorgen dat je het maximale uit jezelf, je team en organisatie haalt. Om op een zo effectief en efficiënt mogelijke manier de gestelde doelen te realiseren. In dat kader betekent stilstand ook nog eens achteruitgang. Want de wereld verandert, dus moet je mee. En dat geldt niet alleen voor het grootbedrijf. Ook in het MKB zijn gerichte verbeteracties geen overbodige luxe. Tenminste, als je het belangrijk vindt om je ondernemersambitie te realiseren.

Gestructureerd werken aan verbeteringen
Via de ICR score van hun bedrijf geven ondernemers richting aan verbeteracties. Als bedrijf streef je naar ICR 1, vooral omdat je dan het maximale uit je organisatie haalt. Je bent dan volop bezig met doelgericht ondernemen en je bedrijf kent zeer effectieve en efficiënte processen. Financieel leidt dat tot een hoger rendement, omdat je lage kosten koppelt aan een hogere omzet.

Prioriteiten stellen op basis van de juiste inzichten
In de praktijk hebben veel bedrijven nogal wat verbeterpotentieel. En natuurlijk is het niet haalbaar om alles ineens aanpakken. Ook daarom werk je met de Route ICR webapplicatie. Want dan heb je op 1 A4 altijd inzicht in de rapportcijfers van alle 33 ICR objectives . En dat helpt enorm als je moet bepalen in welke volgorde en met welke snelheid je verbeteracties gaat uitvoeren. Met andere woorden, prioriteiten stellen op basis van de juiste inzichten.

Kleine stapjes houden het behapbaar
Voer verbeteracties door in kleine stapjes. Stel je hebt nu rapportcijfer vier voor het richting geven aan je bedrijf. Maak dan van die vier eerst een vijf en niet ineens een negen. Dat is beter te overzien en omdat de resultaten tastbaar zijn, zie je steeds weer voortgang. Dat is motiverend voor je team en het helpt om de juiste focus te houden. Het moedigt tevens aan om door te gaan met verbeteringen. Bereik je eenmaal dat punt, dan heerst er een continue verbetercultuur in je bedrijf. En de positieve resultaten daarvan bewijzen dat gerichte verbeteracties geen overbodige luxe zijn. Voor de ondernemer is dit de meest waardevolle opbrengst van invulling MKB governance in de praktijk !