Een Aziatische stad in Nederland?

Peter Savelberg presenteert tijdens de Provada 2012 op 7 juni a.s. op inspirerende wijze een grootse visie voor de stichting van een Chinees-Europese Metropool in Nederland. Een innovatief, ruimtelijk economisch plan dat krimpend en vergrijzend Nederland weer hoop en perspectief biedt. Een op het eerste oog megalomaan en idioot concept dat echter wel onze tweede Gouden Eeuw zou kunnen inleiden..... Overtuigend schetst hij de unieke kans die Nederland NU heeft om mee te liften op de enorme groei van de Chinese en Indiase middenklasse en op de reizigersstroom die daar uit voort vloeit. Meer dan 100 miljoen Aziatische toeristen, zakenmensen en kenniswerkers gaan vanaf 2030 elk jaar 400 miljard euro spenderen in Europa! Welk deel daarvan claimen wij? En wat gaan we daar nu voor doen? "Willen we niet in de periferie van Europa verdwijnen dan moeten we veel sneller gaan schakelen; onze concurrenten zitten niet stil!"
 
Hij opent de ogen van allen die nog denken dat Europa het wel gaat redden de komende decennia en dat er niet zo veel zal gaan veranderen. Onder het motto "if you can't beat them (Chinezen & BRICS), join them", schetst hij een optimistisch perspectief voor het Nederland van onze kinderen en kleinkinderen. Hij leidt ons rond door zijn nieuwe, groene wereldstad die strekt van Amsterdam tot Brussel en van Vlissingen tot Venlo. Een compleet nieuwe Airportcity in West Brabant vormt het epicentrum van "Dutchina"; Acht "Oosterse" Spoorzones worden middels een tot Metro omgevormd spoorwegnet met elkaar verbonden. Een nieuw Nationaal Park van wereldformaat verbindt straks De Ardennen met de Waddenzee.
 
Savelberg start een creatieve discussie, misschien wel een nationaal debat. Een discussie die interessant is voor zowel economen als juristen, voor overheid en bedrijfsleven, voor ontwikkelaars, beleggers, politici enzovoorts. "Out of the box" denken is zijn devies; ongewone verbanden zien en uitwerken zijn kracht. Hij appelleert aan "global consciousness" en dwingt toehoorders te denken en handelen op wereldschaal. Duurzaamheidsdenken op europees niveau en niet op de Nederlands vierkante millimeter. Hij weekt ons los uit vastgeroeste (mentale) kaders, uit versleten en gedateerde formats. Heilige huisjes worden niet gespaard.
 
Peter Savelberg studeerde architectuur en stedenbouw aan de TU-Eindhoven (IR)en Vastgoed- en beleggingskunde aan de Universiteit van Amsterdam(MRE).
 Tussen 1990 en 2000 vervulde hij in zijn corporate carrière bij KPN en TNT o.a. de functies van Business Unit Manager International Mail en Vice President Corporate Real Estate. Hij was verantwoordelijk voor de verkoop & herontwikkeling van de 100 grootste postkantoren, sorteer- en distributiecentra van TNT Post waaronder het Oosterdok in Amsterdam. Als zelfstandig ondernemer/procesmanager (2000-2010) ontwikkelde en begeleidde hij vele plannen voor project- en gebiedsontwikkeling in binnen en buitenland en was interim-manager bij een tweetal woningcorporaties.
 
De derde fase van zijn professionele en persoonlijke ontwikkeling startte spontaan in 2010; In dat jaar ontwikkelde hij een plan voor de revitalisering van het Stalinistische Wereldtentoonstellingspark in Moskou. Sindsdien bedenkt hij onder de naam "Flying Elephants" (grote dingen die niet lijken te kunnen...) innovatieve, ruimtelijk economische concepten die steden, regio's en landen structureel kunnen hervormen. Het gaat dan om functionele en stedenbouwkundige transformaties die kunnen leiden tot onverwachte verdienmodellen en een compleet nieuwe positionering. Peter werkt en denkt, vanuit zijn woonplaats Antwerpen, op een on-Nederlands schaalniveau.