Betere luchtkwaliteit: een noodzaak voor scholen

(Blog) Nu scholen weer open zijn na een moeilijk jaar van hybride onderwijs is er veel aandacht voor de luchtkwaliteit in het klaslokaal. Dit was er voor de corona pandemie natuurlijk ook maar de aandacht is afgelopen tijd sterk gestegen. Zonder drastische verbeteringen zullen schoolkinderen last blijven houden van de slechte luchtkwaliteit en dat is om een aantal redenen gevaarlijk.

Slechte luchtkwaliteit beïnvloedt leervermogen studenten
De eerste reden is dat ziekten zich sneller kunnen verspreiden wanneer de luchtkwaliteit in het gedrang komt. Tijdens de pandemie schakelden veel scholen over op afstandsonderwijs vanwege de onbekendheid van het virus. Daarnaast was het voor veel scholen moeilijk om leerlingen en leraren goed geventileerde ruimtes te bieden. Door de sluiting van schoolgebouwen hadden leerkrachten moeite om contact te leggen met sommige leerlingen. Maar ook misten kinderen de sociale en emotionele ontwikkeling die door interactie met leeftijdsgenoten wordt bevorderd, terwijl ouders jongleerden met werk en thuisonderwijs.

Ten tweede kan een slechte luchtkwaliteit de gezondheid van de leerlingen en hun leervermogen op verschillende manieren beïnvloeden. Een slechte luchtkwaliteit in het gebouw kan ervoor zorgen dat de leerlingen last krijgen van astma, vermoeidheid, irritatie en hoofdpijn. Dit kan leiden tot problemen waardoor leerlingen zich niet kunnen concentreren in de klas of soms helemaal niet aanwezig zijn. Uit onderzoek blijkt ook dat een optimaal ventilatieniveau de prestaties van studenten verbeteren.

Het ministerie van Onderwijs werkt samen met het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen aan de meting van luchtkwaliteit in scholen. Ook adviseren het RIVM en het ministerie van Onderwijs de regelgeving en richtlijnen op het gebied van ventilatie en luchten te volgen. Dit is niet alleen belangrijk voor leerlingen, maar ook voor de vele miljoenen leraren, bestuurders, zorgmedewerkers, vrijwilligers en ouders die tijd doorbrengen in en rond scholen.

Ruim één op tien scholen voldoet niet aan ventilatienormen
Het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen constateert uit een doorlopend onderzoek dat 12% van de scholen nog niet voldoet aan de normen. Gelukkig heeft de regering onlangs aangekondigd 360 miljoen euro uit te trekken voor de verbetering van schoolgebouwen. Een deel daarvan zou kunnen worden gebruikt voor cruciale verbeteringen van faciliteiten die de luchtkwaliteit binnenshuis verbeteren door HVAC-systemen te renoveren en filters te vervangen en te verbeteren. Daarnaast kunnen scholen rekening houden met een aantal basisaspecten die we bij Honeywell hanteren, conform landelijke richtlijnen, om de luchtkwaliteit in het gebouw te verbeteren:

  1. Beheer luchtstroom: Een goede luchtverversing kan geuren, chemicaliën en CO2 afvoeren, terwijl het stroomverbruik in balans wordt gebracht en de overdracht van ziekten wordt beperkt.
  2. Temperatuur reguleren: Het handhaven van de juiste temperatuur in uw gebouw verbetert niet alleen het comfort van leerlingen en docenten. Het kan ook helpen de groei en verspreiding van veel ziekteverwekkers te verminderen.
  3. Luchtvochtigheid reguleren: Een hoge luchtvochtigheid kan de groei van bacteriën en schimmels bevorderen en een omgeving creëren waarin huisstofmijt kan groeien. Een lagere luchtvochtigheid veroorzaakt andere problemen, zoals een droge, jeukende huid, overdracht van virussen en irritatie van de luchtwegen.
  4. Luchtdruk controleren en verversen: Regel en handhaaf de juiste luchtstroom en luchtdruk om een efficiënte recirculatie binnen een ruimte te bereiken en de luchtverversing te verbeteren voor een gezondere omgeving.
  5. Luchtfiltratie verbeteren en verontreinigingen opsporen en verwijderen: Het onder controle houden van bacteriën, pollen, verontreinigende stoffen en andere verontreinigingen kan worden gedaan met de juiste filtratie.
  6. UV-lichtbehandeling gebruiken voor schoonmaak: Ultraviolette (UVC) energie maakt veel virus-, bacterie- en schimmelorganismen onschadelijk, zodat ze zich minder snel kunnen vermenigvuldigen en mogelijk ziektes kunnen veroorzaken.

Door overheidsfinanciering en lokale kennis van individuele scholen en plaatselijke onderwijsinstanties te combineren met de nieuwste HVAC-ontwikkelingen, liggen betere leeromgevingen binnen ons bereik. Maar al te vaak is de slechte luchtkwaliteit in scholen even onzichtbaar voor ons als de lucht zelf. Het afgelopen jaar heeft de broodnodige schijnwerper op het probleem gericht. Het onderwijssysteem moet deze gelegenheid aangrijpen om te investeren in betere luchtkwaliteit en zo te zorgen voor betere prestaties en welzijn van leerlingen en onderwijspersoneel in het hele land.

Door Lionel Caillat
General Manager Connected Building
Honeywell