AIROC sluit naadloos aan op belevingswereld moderne student

‘Er zijn veel innovaties geweest in het onderwijs. De meesten daarvan bleven hangen op het niveau van idee en gespreksonderwerp. AIROC is echter een innovatie die met name de Beroeps Praktijk Vorming (BPV) en de begeleiding ervan absoluut naar een hoger niveau brengt’, aldus Frans Furda, BPV coördinator bij ROC Deltion College uit Zwolle.

AIROC is een app-omgeving voor de smartphone waarin zowel de student als de opleider begeleider vanuit het bedrijf en de begeleidend docent intensief contact met elkaar kunnen hebben en in hun eigen (beveiligde) deel van de app alle vorderingen van de student kunnen zien, vastleggen, opmerkingen plaatsen en waar nodig bijsturen. Een app die naadloos aansluit bij de belevingswereld van de huidige generatie studenten.

Sandra Jansen en Frans Furda

Binnen het Deltion College worden mbo-opleidingen aangeboden voor BBL- en BOL-leerlingen. Afhankelijk van de opleiding gebeurt dat op niveau 1, 2, 3 en 4. In totaal zijn bij Deltion 225 opleidingen te volgen door zo’n 19.000 studenten. Centraal in dit artikel staat de innovatie die het Deltion College heeft ingevoerd voor de richting Handel & Ondernemen in de vorm van de app van AIROC, een gespecialiseerde IT-ontwikkelaar voor de onderwijswereld. AIROC heeft een omgeving voor de smartphone ontwikkeld die de docent vanuit het Deltion College, de praktijkopleider vanuit het bedrijf en de student met elkaar in één beveiligde omgeving laat communiceren, ieder binnen zijn eigen omgeving. Zelfs de leerstof- en examenproducenten kunnen deelnemen in de app en de studenten in een afgeschermde omgeving examenopdrachten voorleggen. Veel duidelijker en eenvoudiger in gebruik voor de studenten dan dit kan het niet worden…

Geen zin in overbodig werk
Studenten in het algemeen hebben weinig zin in overbodig werk. Sandra Jansen, verantwoordelijk voor de borging van de BPV: ‘Voorheen werden studenten die hun stageperiode gingen volgen (de BPV) op pad gestuurd met een dikke map. Daarin stonden alle (onderwijs)doelstellingen van de stage, omschrijvingen, opdrachten en uit te voeren taken. Als ze dan een dag hadden gewerkt moesten ze achteraf al die informatie nog verwerken. Dat is niet erg uitnodigend.’

Innovatie die eruit steekt
Hoe kwamen jullie bij AIROC? Frans: ‘We werden gewezen op een presentatie van de ROC van Amsterdam die hun ervaringen met AIROC wilden delen met andere ROC’s. Daar werden we gelijk enthousiast. Ik zit al even in het onderwijs, maar ik durf wel te stellen dat deze innovatie boven veel andere uitsteekt. Hier kun je snel en concreet mee aan de slag, het geeft zowel de docent als het bedrijf en de student alle inzichten die ze nodig hebben en het sluit helemaal aan bij de wereld van de hedendaagse student. Docenten kunnen hiermee veel sneller een consistente en begrijpelijke beoordeling en bijsturing van de studenten realiseren en examens afnemen.’

Eigentijds en effectief
Sandra: ‘Voor mensen die de kwaliteit van het gegeven onderwijs moeten borgen biedt AIROC alle inzichten en handvatten om op een eigentijdse, effectieve en heldere manier de studenten en docenten te bedienen. Of het nu gaat om taken die vanuit het oogpunt van de stageperiode moeten worden uitgevoerd, de leerstof of de uit te voeren examenopdrachten. Het is voor deze generatie een veel natuurlijker leeromgeving dan de traditionele. Het is een groot verschil of je nu een stuk tekst aanlevert met daarin alle instructies uitgeschreven of dat je in de app een kort filmpje laat zien om duidelijk te maken wat er van de student wordt gevraagd.’

Ook de student kan binnen de AIROC-omgeving, wanneer de docent dat voor die specifieke praktijkonderdelen toestaat, zijn opdrachten (deels) ondersteunen met foto’s of een filmpje. Frans: ‘Als voorbeeld: bij elke kerntaak voor de praktijkperiode wordt een interview gevraagd met de praktijkopleider van het bedrijf. Dat uitwerken van zo’n interview was nogal, laten we het netjes zeggen, een uitdaging voor veel mbo-studenten. Nu kunnen ze eenvoudig met hun smartphone een interview opnemen en uploaden naar de app. Voor ons als begeleider werkt dat ook prettig. Zodra het interview is gedaan en geüpload kunnen wij als docent het zien en beoordelen. Dat kan allemaal op korte termijn, dus de controle op het werk van de leerling is veel directer en sneller. Het is nu letterlijk een kwestie van ‘afvinken’. Naar gelang het resultaat wordt de opdracht groen, oranje of rood beoordeeld. Is het nog niet goed (genoeg) dan kun je veel directer aansturen.’

Uniformiteit, consistentie, veiligheid
De AIROC-omgeving spreekt dus niet alleen de studenten aan maar ook de docenten. Voor hen is deze omgeving ideaal om hun studenten intensief te kunnen volgen. Sandra: ‘Het stelt ons als docent in staat om altijd en overal op dezelfde manier vragen te stellen. Doordat die in een centrale app-omgeving worden gepubliceerd is dat onderdeel onafhankelijk geworden van de input van specifieke afdelingen of docenten.’

De lockdown tijdens de coronacrisis bewees meteen de toegevoegde waarde van AIROC, vertelt Frans: ‘Ook toen de studenten niet altijd meer naar hun praktijkadres konden en/of de docenten niet meer mochten langskomen voor een bezoek, konden wij ze toch nog steeds individueel en intensief begeleiden. Via de app konden we ze genoeg aansturen om toch op niveau te blijven. Zodra de deuren weer open gingen, konden ze direct verder, zonder grote achterstand en ook de docenten sloten direct weer aan. Ik denk niet dat alle scholen dat over hun studenten kunnen zeggen…’

Deltion is inmiddels druk bezig om na een pilot van twaalf de volgende zevenhonderd studenten van de richting Handel & Ondernemen aan te sluiten. Sandra: ‘Door het succes van onze afdeling zijn nu ook andere afdelingen geïnteresseerd geraakt. Het ziet er naar uit dat we die in het komende schooljaar kunnen gaan begeleiden naar deze app-omgeving. Dat zou ik van harte toejuichen, want het is een innovatie die aanspreekt. Zelfs bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is deze innovatie zo aangeslagen dat we er – op hun kosten - een promo-film over mochten maken om daarmee andere mbo-instellingen te inspireren. Dat zegt toch wel iets…’