Aandacht voor mensen, middelen en materialen maakt het verschil

De afgelopen jaren was CSU de vaste schoonmaakpartner van Stenden Hogeschool. In Assen, Meppel, Groningen, Emmen en Leeuwarden zorgden zo’n 70 schoonmakers voor een schoon en prettig leer- en werkklimaat. Toen Stenden Hogeschool in januari 2018 fuseerde met NHL Hogeschool, ontstond er een nieuwe naam en een nieuwe focus op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Er is inmiddels veel veranderd, ook in de samenwerking met CSU.

Tineke Martens (teamleider facility services NHL Stenden) en Edwin Noor (projectmanager en contractverantwoordelijke bij CSU)

NHL Stenden is met zo’n 24.000 studenten en  meer dan 2.000 medewerkers een grote speler in Noord-Nederland. Kort na de fusie zette de onderwijsorganisatie een Europese aanbesteding in de markt. Tineke Martens, Teamleider Facility Services NHL Stenden, was projectleider van de schoonmaakaanbesteding. Tineke: 'Het contract tussen Stenden en CSU liep af, net als dat van de vaste schoonmaakpartner van NHL. Daarop hebben we een Europese aanbesteding in de markt gezet. We vroegen alle potentiële schoonmaakpartners om, naast een marktconforme aanbieding op prijs en kwaliteit, hun visie en plannen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en samenwerking te ontvouwen. In totaal schreven negen partijen zich in. En wat bleek? Juist de partij die we al jaren kenden wist ons het meest te verrassen.'

Welzijn van de schoonmaker
CSU scoorde gemiddeld het hoogst op de gunningscriteria, zodat NHL Stenden en CSU hun partnership kunnen vervolgen. In het gunstigste geval zelfs tot 2028. Hoe wist CSU het verschil te maken? 'Om te beginnen hebben we alle aandacht gericht op de schoonmakers in de organisatie', licht Edwin Noor, projectmanager en contractverantwoordelijke bij CSU, toe. 'We hebben sinds kort een teamcoach aangesteld die onze schoonmakers helpt als ze vastlopen. Of liever gezegd: deze coach zorgt ervoor dat het zover niet komt. De coach is niet de direct-leidinggevende, maar meer een vertrouwenspersoon die zich helemaal richt op het welbevinden van onze schoonmakers. Daarnaast zijn we gestart met "ken-je-kanjergesprekken" en verschillende trainingen, waarbij onze schoonmaakcollega’s hun persoonlijke talenten verder kunnen ontwikkelen en in de toekomst eventueel zelfs kunnen overstappen naar een andere facilitair dienstverlener binnen NHL Stenden.'

Juist de partij die we al kenden, wist ons het meest te verrassen

Samenwerking binnen FM Coalitie
Is CSU dan niet bang om schoonmakers kwijt te raken? Edwin: 'Het werkt twee kanten op, want we zetten ook de deur open voor mensen die juist de switch naar de schoonmaak willen maken. Uiteindelijk staat het gezamenlijke belang voorop. CSU is gewend om met andere facilitaire partijen samen te werken en in bepaalde gevallen als verbinder het voortouw te pakken, bijvoorbeeld vanuit een FM Coalitie.' Tineke vult aan: 'Niet voor niets is samenwerking een van de kernwaarden van onze organisatie. Op een locatie in Leeuwarden vind er wekelijks een overleg plaats tussen de diverse facilitaire dienstverleners en onze huismeesters. Samen bekijken ze hoe ze elkaar en ons kunnen helpen, zodat tijd, mensen en middelen zo efficiënt mogelijk ingezet worden. In 2020 gaan we dit verder professionaliseren en samen met CSU de FM Coalitie NHL Stenden breed inzetten.'

Cruciale rol bij gastbeleving
Zoals gezegd moeten schoonmakers zich prettig en gewaardeerd voelen in de schoolgebouwen. Dat geldt uiteraard ook voor studenten en medewerkers. Tineke: 'Op facilitair gebied staat gastvrijheid hoog op de agenda en schoonmakers spelen een cruciale rol bij de gastbeleving, daar zijn wij van overtuigd. Wij willen dat iedereen zich welkom voelt in onze gebouwen en door onze dienstverlening. Heb je dit als organisatie niet goed voor elkaar, dan loop je een groot afbreukrisico, zeker in deze tijd van social media. Bovendien willen we in de toekomst nog veel vaker de samenwerking opzoeken met het bedrijfsleven, want dat past bij onze onderwijsfilosofie. Ook die partijen moeten zich hier thuis voelen.'

Verspillingsvrije hogeschool
Naast een menselijk gezicht presenteerde CSU in de aanbesteding ook een innovatief en duurzaam gezicht. Edwin: 'Onze schoonmakers dragen 100% circulaire kleding waarvoor CSU recent een Fashion Award won. Op de ene borst zit het logo van CSU, op de andere dat van NHL Stenden. We hebben volledig circulaire werkwagens geïntroduceerd die we ook nog eens inzetten als "moving billboards", want we kunnen er bijvoorbeeld uitingen op kwijt over open dagen of het scheiden van afval. We zijn zelfs van plan om er mooie foto’s op te plaatsen van de schoonmaakcollega’s, wat hun belangrijke rol op de verschillende schoollocaties extra onderstreept. Onze schoonmakers mogen gezien worden, letterlijk en figuurlijk.' Tineke: 'Voor innovaties als de circulaire werkwagen, de waterbesparende schoonmaakrobot Intellibot en de superflexibele I-mop zijn wij graag proeftuin. Duurzaamheid is een koersdoel voor NHL Stenden. We willen een verspillingsvrije hogeschool zijn en naar een CO2-neutrale dienstverlening toe werken. Om die reden is CSU de uitstoot van machines, materialen en middelen aan het monitoren. En niet alleen die van henzelf, maar ook van hun toeleveranciers.'

Onze schoonmakers mogen gezien worden, letterlijk en figuurlijk

Vertrouwde club, andere aanpak
Op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen kwam CSU als beste uit de bus. Was dat het ei van Columbus? Edwin: 'We hebben de aanbesteding echt opgepakt als een opstart en niet als een doorstart. Dat betekent nieuwe afspraken en andere uitgangspunten. We gaan van een inspanningsgericht contract naar een resultaatgerichte aanpak en dat vraagt meer eigen initiatief van onze schoonmakers en meer (online) terugkoppeling. Om die overgang goed te begeleiden, zijn we ervaren medewerkers gaan inzetten. Bovendien verwelkomen we zo’n 30 nieuwe CSU-collega’s, want we hebben het in totaal over 127.000 m2 aan schoon te maken ruimte! Wat niet verandert, is dat elk schoonmaakteam vaste invalkrachten en zijn eigen locatie heeft. Kortom, we zijn een vertrouwde club, maar wel met een compleet andere aanpak.'

Meer nieuws van CSU vindt u in het magazine Scherp