2020 Benelux Fleet Trends Report geeft inzicht in ontwikkeling rijgedrag

Onderzoek van Verizon Connect heeft de belangrijkste uitdagingen voor kleine tot middelgrote wagenparken in de Benelux in kaart gebracht. Het rijgedrag, het gebruik van het wagenpark voor persoonlijk gebruik, het brandstofverbruik en de houding ten opzichte van het verminderen van de impact van de CO2-uitstoot op het milieu zijn allen onderzocht.

De studie, uitgevoerd door Team Vier, omvat de meningen van vijfhonderd Nederlandse en honderd Vlaamse eigenaars van bestelwagens, chauffeurs en bedrijfsleiders die actief zijn in verschillende sectoren. “Bezorgbedrijven hebben sinds kort een centrale plek ingenomen, omdat ze tijdens de pandemie een kernonderdeel zijn geworden van onze cruciale infrastructuur. Ze leveren kritieke voorraden aan ziekenhuizen en apotheken, maar ook voedsel en huishoudelijke artikelen aan de bevolking in het algemeen. Aangezien deze diensten blijven groeien, blijft het cruciaal om uitgebreide informatie te hebben over waar voertuigen en werknemers zich bevinden. Maar ook om hen efficiënt, productief en veilig te kunnen laten werken. Als dit wordt gecombineerd met verbeterde kosten, werknemersbegeleiding op basis van rijgegevens en een verminderde CO2-uitstoot, en je hebt een succesformule voor de toekomst van effectief wagenparkbeheer”, aldus Derek Bryan, Vice President van Verizon Connect in Europa.

Enkele hoogtepunten van het onderzoek zijn:

Groeiend milieubewustzijn
Een goede bewustwording van de impact van de CO2-uitstoot op het milieu en een meer proactieve houding ten opzichte van de vermindering daarvan was een belangrijk onderdeel van het onderzoek. Zeven van de tien chauffeurs gaven aan actief bezig te zijn met het verminderen van hun brandstofverbruik en bijna 50 procent van de chauffeurs werkt al aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Deze mentaliteitsverandering kwam voort uit het feit dat ze milieubewuster waren (62 procent) en ook kosten wilden besparen (61 procent).

Bijna vier op de vijf (79 procent) van de bestuurders van bedrijfsauto's gaf aan dat hun werkgever al bezig was met het verminderen van de CO2-uitstoot - door de aankoop van elektrische auto's (23 procent); het belonen van zuinige rijstijlen (21 procent); het aanbrengen van technologische verbeteringen zoals nieuwe motoren of schonere brandstoffen (20 procent) en operationele verbeteringen zoals een efficiëntere planning van de ritten (20 procent).

Maar ook al is het milieubewustzijn toegenomen, de dagelijkse praktijk van 'stationair draaien' - het laten draaien van de motor als het voertuig is gestopt - is nog steeds gebruikelijk. 67 procent van de ondervraagden doet dit. Dit kan deels te wijten zijn aan misvattingen over stationair draaien en hoeveel brandstof het eigenlijk verbruikt. Velen geloven ten onrechte dat stationair draaien milieuvriendelijker is dan het herstarten van de motor bij stilstand.

Inzichten in het rijgedrag toegejuicht
Het ondersteunen van medewerkers op de weg met rij-inzichten en inzichtelijke managementinformatie is cruciaal voor het succes van een bedrijf en de veiligheid van het personeel. Uit het onderzoek bleek dat meer dan de helft (53 procent) van de chauffeurs het op prijs stelt om periodiek inzicht te krijgen in hun rijgedrag en –gewoonten. Dit kan eenvoudig worden gerealiseerd via effectieve oplossingen voor wagenparkmanagement.

Helaas toont het onderzoek wel aan dat ongewenst rijgedrag nog steeds bestaat: 54 procent van de chauffeurs geeft toe dat hij of zij soms te snel rijdt tijdens een werkrit; 36 procent remt te laat en dus hard; 29 procent accelereert regelmatig te snel en 21 procent gebruikt de telefoon handsfree om te bellen tijdens het rijden. Er kan hier meer ondersteuning worden geboden aan werknemers op afstand, omdat deze activiteiten niet alleen leiden tot onnodig brandstofverbruik en dus CO2-uitstoot, maar ook de veiligheid van chauffeurs en andere weggebruikers in gevaar brengen.

Gebruik van voertuigen buiten het werk
Hoewel vier op de vijf (84 procent) van de chauffeurs aangeeft dat ze zich altijd aan de bedrijfsregels houden bij het gebruik van een bedrijfsvoertuig, vervaagt deze lijn in de praktijk door sommige werknemers. Uit het onderzoek blijkt dat 34 procent van de chauffeurs de bestelwagen soms zonder toestemming voor privédoeleinden gebruikt; 29 procent is met zijn bedrijfsauto op vakantie geweest en 29 procent heeft zelfs de bedrijfspas gebruikt om te tanken met zijn eigen auto.

Oplossingen voor wagenparkbeheer gewenst voor veiligheid
Fleet management-oplossingen kunnen bedrijven veel voordelen bieden om de efficiëntie van hun processen te verbeteren - van de backoffice tot de chauffeurs op de weg. Denk hierbij aan inzicht in het brandstofverbruik, kostenbesparingen, productiviteit en veiligheid.

Het goede nieuws is dat oplossingen voor wagenparkbeheer door de werknemers worden verwelkomd. 84 procent van de respondenten was het ermee eens dat het een goed idee is om dit soort oplossingen te gebruiken om de werknemers te helpen zuiniger te rijden. Daarnaast is 69 procent van de chauffeurs die al worden ondersteund door fleet management-oplossingen, positief over de ervaring. Van die groep geeft 48 procent aan dat de oplossingen hen helpen zuiniger en veiliger te rijden. Ze hebben ook het gevoel dat hun collega's ook kunnen profiteren van het gebruik ervan. Veel mensen die momenteel niet over de oplossingen beschikken, staan te popelen om ze te kunnen gebruiken. Zo wil 44 procent graag advies over veilig en zuinig rijden en is 22 procent geïnteresseerd in het automatisch volgen van ritten voor de registratie van de afgelegde kilometers.